» LOGG INN - OILCOMP BOOKING

Avtalekunder

Introduksjonskurs i bore- og brønnteknologi for subsea personell

KURSKODE:
OT-1-1-9

VARIGHET: 
3 dager

MÅLGRUPPE:
Personer som ikke arbeider direkte i boreoperasjoner som krever IWCF sertifisering, men i tekniske støtte funksjoner som personell som arbeider for produsenter av subsea utstyr.

FORKUNNSKAPER:
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

KURSINNHOLD:
Bore- og brønnteknologi:

  • Plattformtyper
  • Boreutstyr
  • Nedihusllsutstyr
  • Casingprogram
  • Retningsboring
  • Sementering
  • Formasjonsstyrke test
  • Enkel komplettering
Introduksjonskurs boring kan tilbys i 3 ulike nivåer, ta kontakt for mer informasjon.

   » HURTIGVALG KURS: