» LOGG INN - OILCOMP BOOKING

Avtalekunder

Om NPS

Norsk Petroleumsteknisk Senter AS er en del av OilComp Gruppen og tilbyr sertifisering og kompetansegivende kurs innen boring og brønnservice for personell som arbeider på norsk og utenlandsk sokkel. Vårt mål er at kursdeltagerne skal oppfatte oss som en kursleverandør som tilbyr opplæring og trening av høy kvalitet som gir deltagerne kompetanse de har praktisk nytte av i hverdagen. Våre instruktører har bred erfaring fra ledende stillinger innen boring og brønnservice, nasjonalt og internasjonalt. Vi legger stor vekt på å ha godt og brukervennlig kursmateriell,  realistiske øvelses scenarier, simulatorer og praktisk tilrettelagt undervisning.

NPS tilbyr sertifiseringskurs innen boring og brønnservice iht. IWCF, Stuck Pipe, Nedihulls- og Introduksjonskurs til boring og brønn.

   » HURTIGVALG KURS: