» LOGG INN - OILCOMP BOOKING

Avtalekunder

BOM FAST (STUCK PIPE)

KURSKODE:
OT-1-1-8

VARIGHET:
E-læring + 1 dag klasseromskurs

MÅLGRUPPE:
Målgruppen til kurset er ledende borepersonell offshore (Boreleder, Boreingeniør, Feltgeologer, Boresjef, Borer og Assisterende Borer), relevant personell i landorganisasjonen, samt landkoordinatorer hos leverandører.

MÅLSETNING:
Kurset skal gi økt kompetanse i Bom fast (Stuck pipe) problematikk. Dette skal oppnås ved at deltakerne får kunnskap om hva og hvilke forhold som kan lede til bom fast situasjoner, og hvordan disse skal håndteres for å forhindre at kostbare operasjoner må iverksettes for at boringen kan fortsette som planlagt.

FORKUNNSKAPER:
Gjennomføre e-læring. 

KURSINNHOLD:

  • Hullrensing
  • Trippe praksis
  • Depleterte soner
  • Problemløsning
  • Caser

   » HURTIGVALG KURS: